Edicions Gnurf edita de forma simple i econòmica.

Cada autor/a es gestiona el seu llibret, l'imprimeix seguint unes mateixes pautes d'estil i se'l distribueix.

Som un col·lectiu: tots els autors passem a formar part del consell editorial.

Tothom pot continuar o iniciar una col·lecció.

Trobaràs els nostres llibrets a la llibreria Àgora de La Garriga.